Rekonstrukce koupelny

rekonstrukce koupelny

Rekonstrukce koupelny je stavební úprava
K rekonstrukci koupelny obvykle přistupujeme v bytech, kde stávající příslušenství přestalo vyhovovat našim nárokům. Byt si zpravidla kupujeme jako „ již hotovou nemovitost“, a proto nemáte možnost průběžně zasahovat do jeho stavby. Nejčastěji se jedná o byty v panelových domech, které nejsou příliš prostorově velkorysé (zejména co se příslušenství týče), a o rekonstrukci jejich nevzhledného umakartového jádra. Cílem naší práce je dodat koupelně a toaletě novou tvář a získat trochu místa navíc, což je chvályhodné. Než se však pustíme do stavebních úprav, měli bychom znát tu část stavebního zákona, která se nás týká. Příslušné odstavce si můžete vyhledat buď na internetu, anebo si pořídit brožurku z edice UZ zákona. Pojem rekonstrukce však v právních předpisech nehledejte. Naše právo pracuje s pojmem stavební úprava, kterou se rozumí změna dokončené stavby, při níž se zachovává vnější půdorysné i výškové ohraničení stavby.